Jiscënk Arimana

Jiscënk Arimana

Jô jem dëchã wajich nocy

Czedë spik òbjimô mëslë

Jô sedzã cëchò przë wajich łóżkach

I płaczã

Bò nick sã wama nie snije

Chòdzyta le w tã a nazôd

A w òczach ni ma skrë

Co jô bë mógł zgasec

Jem pòsążkã

Fòlkloristiczną atrakcëją

Wińdzta wa bùten

Bùten szëkù

    • ptaszka
    • stë. 16th, 2011

    cos w tim gwes je

  1. No trackbacks yet.


Warning: Use of undefined constant cs_print_smilies - assumed 'cs_print_smilies' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/17/d34897564/htdocs/wp/tomk/wp-content/themes/monochrome/comments.php on line 185

 
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.