Archive for the ‘ Wiérztë ’ Category

Slédny z dzëwich

Slédny z dzëwich

Jesmë prochã

Ti zemië

*

Stãpiómë pò piôskù

Co je gnôtama najich òjców

*

Lëft dërgòcze òd ùszłich słów

Rików i spiéwów

*

Wdëchómë mùzykã najégò spòsobù

*

Tuńcuj nielëdzkò

Knôpie

Na grobach swòjich starków

A spiéwôj

A żëj

*

Jes slédnym z dzëwich

*

Czéj ùtną cë głowã

Mdzesz ju pòstãpnym drzewiszczem

*

Rãcë jak wietwie

*

Do nieba

Beznazôtnosc.

Dwaji dłonie czejbë ptôchë

Na różowim cała niebie.

Jich zetkniãca fùlné bùchë,

Òczë wcyg wëzdrzoné w sebie.

*

Read more

Jiscënk Arimana

Jiscënk Arimana

Jô jem dëchã wajich nocy

Czedë spik òbjimô mëslë

Jô sedzã cëchò przë wajich łóżkach

I płaczã

Bò nick sã wama nie snije

Chòdzyta le w tã a nazôd

A w òczach ni ma skrë

Co jô bë mógł zgasec

Jem pòsążkã

Fòlkloristiczną atrakcëją

Wińdzta wa bùten

Bùten szëkù

 
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.